Noordbeveland Dronk

Den Roode Ossche

 

Den Roode Ossche

Voorstraat 62
4486 Al Colijnsplaat

 

Een herberg die van 1601 tot 1607 gevestigd was aan de Breedestraat (later Voorstraat) te Colijnsplaat -

Geschiedenis

1601
Cornelis Lenertsz Dortsman

In 1601 opent Cornelis Lenertsz Dortsman herberg Den Roode Ossche aan de Breedestraat in Colijnsplaat. Dortsman was in 1601 een tijdje bode van de gemeente Colijnsplaat - een functie die hij in 1607 weer oppakte, aangezien hij De Roode Ossche wegens schulden (waaronder die aan brouwer Vranck Heyndricx te Delft; zie Externe links) had moeten verkopen.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Teeringe in den Roode Ossche

Op 2 juli 1601 vond de tiendverpachting plaats in De Roode Ossche en daar waren Philips van Steelant en Plough, respectievelijk raadsheer en drossaart van de graaf van Buren), drie dagen in de kost en er werd niet op een drankje meer of minder gekeken: ten eersten aevent verteer was 20 kannen wijn, anderdaechs savents vier kannen wijn en seven bier, noch dinschdaegs smidaegs vertert met 24 man ende knechten saemen 33 bier en 78 kannen wijn, noch de aerbeijder die het seijl stelden 38 bier, noch scheep genomen vijf kannen wijn; noch aen cost genomen en 4 juli swoensdaegs smidaegs ende saevents vertert samen 70 kannen bier en 18 bier. De rentmeester Mattemburch sal betaelen des teeringe gedaen als boven op de verpachtinge der tienden ende des anderen daegs op de verpachtinge der gorss. bedragende ter somme als boven 193 Kglds. Actum 5 juli 1601.[w.g.] Plough, Steelant Kglds. betreft Korolusguldens - de Karolusgulden was 20 stuivers waard.

Externe links

Bronnen