Noordbeveland Dronk

Veerhuis Kats

 

Veerhuis Kats

Veerhaven 1
4485 PL Kats

 

Een veerhuis c.q. herberg dat van 1766 tot 1960 gevestigd was aan de Veerhaven in Kats.

Geschiedenis

1766
Adriaan Wagenaar

In 1766 komt Adriaan Wagenaar (zeeuwengezocht [1]) in het Veerhuis Kats - deze veerman en tevens herbergier blijft in de zaak tot 1788

1788
J. Kole

J. Kole (zeeuwengezocht [2]) volgt Wagenaar in 1788 op.

1815
Krijn Adriaanse Schippers en Krijn Schippers

In 1815 zit Krijn Adriaanse Schippers (zeeuwengezocht [3]) in het veerhuis. Hij wordt op enige moment opgevolgd door zoon Krijn Schippers (zeeuwengezocht [4]). De geschiedenis herhaalt zich, want Krijn sr. wordt weer opgevolgd door Krijn jr. (zeeuwengezocht [5]) en dat gebeurt een aantal jaren later weer als de derde Krijn Schippers, schipper en herbergier (zeeuwengezocht [6]) zijn intrede in het veerhuis doet. Hij koopt het veerhuis in 1897 voor f 435 benevens 10 pct. onkosten, maar vraagt in 1922 ontslag als veerman wat hem wegens zijn drankmisbruik maar al te graag werd verleend - Schippers zet het veerhuis in 1922 te koop.

1922
Johannes van Wieringen en Pieter Johannes van Wieringen

In 1922 wordt het veer verpacht aan Johannes van Wieringen. Het veerhuis is korte tijd dicht, omdat Johannes aan de overkant woont, maar dat wordt snel opgelost met de komst van broer Pieter Johannes van Wieringen. Wanneer Pieter Johannes in 1931 overlijdt (zeeuwengezocht [7]) zet Johannes de zaak tot 1948 voort.

1948
Cornelis Pieter Noordhoek

Cornelis Pieter Noordhoek (zeeuwengezocht [8] komt in 1948 in het veerhuis en hij blijft tot 1960 wanneer het veer wordt verplaatst naar een andere locatie waar Restauratie Veerhaven Kats opent.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen